© 2020-2021 Parzival Paardencoaching

Niets uit de Pony Doe-uurtjes Toolbox, de website, de Online werkomgeving, Werkboek en alle aanverwante onderdelen mag verveelvoudigd, gedeeld en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopiëren, geluidsband, electronisch of welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Parzival Paardencoaching.

Aangekochte onderdelen van de Pony Doe-uurtjes Toolbox zijn bovendien te allen tijde persoonsgebonden en mogen alleen door de betreffende gebruiker worden ingezet binnen de daarvoor bedoelde bestemming en gebruiksrecht.